EFOP-4.1.3-17-2017-00069 azonosítószámú, „Tomajmonostorai Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”